การคำนวณปริมาณและเปอร์เซ็นต์นิโคตินของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

0

การคำนวณปริมาณและเปอร์เซ็นต์นิโคตินของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

2021-09-09 20:04:43

วันนี้ C9Vapors จะมาแนะนำวิธีการคำนวณปริมาณและเปอร์เซ็นต์นิโคตินของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า สำหรับบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งการคำนวณปริมาณนิโคตินนั้นจะทำให้คุณเลือกใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าได้ถูกต้องการคำนวณปริมาณและเปอร์เซ็นต์นิโคตินของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

    หากคุณเป็นผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมองหาน้ำยาที่มีระดับนิโคตินที่เหมาะสำหรับผู้สูบและที่เหมาะกับบุหรี่ไฟฟ้า ปกติของคุณอาจดูสับสนจากการสูบบุหรี่จริง แล้วเปลี่ยนมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้า แทนที่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าของบุหรี่ไฟฟ้าจะมาเป็นเปอร์เซ็นต์ คุณจะต้องทราบความแตกต่างระหว่างปริมาณของนิโคตินเป็นมก./มล. กับค่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ และแปลงจากจุดหนึ่งเป็นอีกระดับหนึ่งเพื่อให้ได้ระดับนิโคตินในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเหมาะสม 


อธิบายปริมาณของนิโคติน

    ปริมาณของนิโคตินที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แต่เข้าใจได้ง่ายกว่ามาก แทนที่จะใช้การเรียกเป็น มวล (มก.) และปริมาตร (มล.) จะใช้เปอร์เซ็นต์เพื่อแสดงปริมาณนิโคตินในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าของขวด 

    โดยเริ่มต้นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มาพร้อมกับระดับนิโคติน นิโคตินเป็นส่วนผสมที่เติมเข้าไป หากตอนนี้คุณไม่ได้ใช้นิโคติน คุณไม่ควรสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่งานน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินในปริมาณเท่าใดก็ได้ ถ้าตอนนี้คุณใช้นิโคตินและพยายามเลิกนิโคตินด้วยการสูบบุหรี่ไฟฟฟ้า ให้เริ่มด้วยความเข้มข้นของนิโคตินที่ต่ำและลดระดับนิโคตินเมื่อเวลาผ่านไป ในที่สุดปริมาณนิโคตินจะลดลงเหลือศูนย์ แม้ว่าคุณอาจพบว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นต่ำกว่านั้นไม่เพียงพอที่จะระงับความอยากในนิสัยของคุณ เนื่องจากนิโคตินเป็นสารเคมีที่ทำให้เสพติดได้


การแปลงปริมาณของนิโคติน

     การเปลี่ยนจากความเข้มข้นของนิโคตินในหน่วยมก./มล. เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องง่าย แค่หารปริมาณนิโคตินเป็นมก./มล. ด้วย 10 หากต้องการแปลงกลับจากเปอร์เซ็นต์เป็น มก./มล. ให้คูณด้วย 10 คุณอาจเห็นความแรงของของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ระเหยเป็นไอเขียนเป็น มก. มก./มล. หรือในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ นี่คือวิธีการแสดงระดับนิโคตินที่แตกต่างกัน

 

0mg
 = 0 มก./มล
= 0%
3mg
= 3 มก./มล.
= 0.3%
6mg
= 6 มก./มล.
= 0.6%
12mg.
= 12 มก./มล.
= 1.2%     หากคุณกำลังสูบและมีของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน 1.2% ปริมาณที่คุณวัดจะเป็นนิโคติน 1.2% และ PG, VG และส่วนประกอบอื่นๆอีก 98.8% โดยกาวัดใช้วิธีการวัดด้วยวิธีเดียวกับแอลกอฮอล์ที่อธิบายไว้ในขวดว่า ABV หรือ "Alcohol by Volume" ปริมาณนิโคตินที่มีอยู่นั้นวัดด้วยวิธีเดียวกันและเรียกว่า "Nicotine by Volume" ย่อมาจาก NBV  


ปริมาณของนิโคตินที่แตกต่างกัน


ขอบคุณรูปภาพจากเว็ป vapingvibe.com


     นิโคตินมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปเรียกว่า "แทงคอ" เมื่อเลื่อนระดับนิโคตินขึ้นหรือลง ให้ลองเพิ่มหรือลดระดับนิโคตินเพียงระดับเดียวเมื่อเทียบกับระดับนิโคตินที่คุณกำลังใช้อยู่เนื่องจากการกระแทกที่คอ


การรวมน้ำหนักและปริมาตร

     หากคุณสามารถแปลงค่าเปอร์เซ็นต์และมิลลิกรัม/มล. ได้อย่างมั่นใจ ก็ไม่จำเป็นต้องรู้อะไรอีกมากเกี่ยวกับระดับความแรงของนิโคติน หากคุณสนใจเหตุผลในการแปลง ต่อไปนี้คือประวัติเล็กน้อยว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้


ทำไมคุณต้องเปลี่ยนปริมาณของนิโคติน

    ปริมาณนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามีหน่วยวัดเป็นมิลลิกรัมหรือมิลลิกรัม และนี่คือวิธีที่คุณวัดมวลของวัตถุที่เป็นของแข็ง การวัดปริมาตรของเหลวเป็นหน่วยต่อมิลลิลิตรหรือมิลลิลิตร เนื่องจากน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่เราสูบไอเป็นของเหลว การวัดควรกำหนดเป็นมิลลิลิตร และควรระบุระดับนิโคตินเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร

     หากเรานึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พวกเขาจะวางตลาดเป็น ABV หรือแอลกอฮอล์โดยปริมาตร ซึ่งเป็นอัตราส่วนของแอลกอฮอล์ต่อส่วนผสมของเครื่องดื่มอื่นๆ หากขวดเบียร์ขายเป็น ABV 4 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่า 4% ของเนื้อหาในขวดทั้งหมดเป็นแอลกอฮอล์ จากนั้นจิบแต่ละครั้งที่คุณดื่มจะมีแอลกอฮอล์ 4 เปอร์เซ็นต์


ขอบคุณรูปภาพจากเว็ป help.vaporvapes.com


วิธีการแปลงปริมาณของนิโคติน

     หากเราจะพยายามแก้ไข เราจำเป็นต้องรู้ว่านิโคตินแต่ละมิลลิกรัมมีปริมาตรเท่าใดในรูปของเหลว นิโคตินมีความหนาแน่น 1.01 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งหมายความว่านิโคตินบริสุทธิ์ 1,010 มก. ใช้ 1 มิลลิลิตร เราสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อแปลงนิโคติน 1 มก. เป็นนิโคติน 1 มล. สมมุติว่าเรามีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 1 ขวด 10 มล. และเราต้องหาระดับนิโคตินในหน่วยมก. ถ้าความเข้มข้นของนิโคตินเท่ากับ 8 มก./มล. แล้ว 10 x 8 = 80 มก. ของนิโคติน ถ้าเราแปลงค่านี้เป็นกรัม (80/1000=0.08) และหารด้วยความหนาแน่นของนิโคติน (1.01) เราจะได้ 0.08/1.01 ซึ่งเป็น 0.079 มล. ของนิโคตินบริสุทธิ์

     ตอนนี้เรามีนิโคติน (0.079 มล.) และปริมาตรของขวดน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเต็ม (10 มล.) แล้ว เราสามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์ของนิโคตินในขวดได้ (0.079/10) x 100 ซึ่งเท่ากับ 0.79% ซึ่งเป็นจำนวนน้อยที่แม่นยำมาก ดังนั้นผู้ผลิตจะปัดเศษขึ้น 0.8% ที่ระบุเป็นปริมาณนิโคตินในขวด


กลโกงง่ายๆในการคำนวณปริมาณของนิโคติน

    ข้างต้นจะอธิบายวิธีที่ดีที่สุดในการทำคณิตศาสตร์ แต่ถ้าคุณเข้าใจว่าทำไมและอย่างไร โดยใช้การคำนวณง่ายๆ เพื่อหาปริมาณนิโคตินที่ให้ผลลัพธ์แบบเดียวกันโดยไม่ต้องออกกำลังกาย เรารู้ว่าความหนาแน่นของนิโคตินอยู่ที่ 1.01 ก. ซึ่งเท่ากับ 1,010 มก. หรือ 1.01 มก./มล. – ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องรู้ในการเปลี่ยนจาก มก./มล. เป็นเปอร์เซ็นต์ ก็คือหารด้วย 10  ความเข้มข้นปริมาณเทียบเท่าเปอร์เซ็นต์การแปลง 1:10001 มก ./ มล.0.1%หารด้วย 10  


ขอบคุณรูปภาพจากเว็ป vaping360.comสุดท้ายนี้การคำนวณปริมาณและเปอร์เซ็นต์นิโคตินของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะช่วยให้คุณคำนวนหรือเลือกซื้อน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับคุณได้ไม่มากก็น้อย สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง


บทความเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า


C9Vapors ขอขอบคุณบทความดีๆจาก https://vapingvibe.com/understanding-nicotine-strengths-percentages/
ช่องทางการติดต่อ C9Vapors
Copyright ® 2019 c9vapors.com