น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Grape Muen Muen freebase 30ml nic6

0

บุหรี่ไฟฟ้า Grape Muen Muen freebase 30ml nic6

Grape Muen Muen freebase 30ml nic6


น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Grape Muen Muen freebase 30ml nic6 เป็นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบฟรีเบส (Freebase) กลิ่นองุ่น ที่รู้จักกันในวงการบุหรี่ไฟฟ้าในสมญานาม "องุ่นมึน" ถือเป็นตัวที่คอบุหรี่ไฟฟ้า สายควัน และสิงห์นักสูบทราบกันดีถึงความคุ้มค่าทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณของน้ำยา โดยปริมาณน้ำยาของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Grape Muen Muen freebase 30ml nic6 ขวดนี้อยู่ที่ 30 มิลลิลิตร อัดแน่นเต็มขวดบรรจุภัณฑ์ ใช้งานได้ยาวนานมาก ๆ ต่อให้เป็นคนที่สูบจัดก็ตาม 

SKU
5-ML-1017
ราคา
150.00 บาท
คงเหลือ
0

สินค้าที่คล้ายกัน

Copyright ® 2019 c9vapors.com